logotype

Home

Welkom bij de St.Antoniusbuurt in Heythuysen.

De buurtvereniging is opgericht op 11 juni 1964.
De buurtvereniging heeft tot doel de bevordering van de cultuur, recreatie, sport en maatschappelijk leven en in het algemeen het bevorderen van de leefbaarheid in al zijn aspecten.

De buurtvereniging bestaat uit de St. Antoniusstraat, Tienderweg (gedeeltelijk),
Dr. Poelslaan, Burg. Jansen van Sonlaan, Pastoor van Crugtenlaan, Schoolstraat, Dorpstraat (gedeeltelijk), Het Carillon, De Tamboer, Zadelmakerslaan, Brouwerslaan, Gildelaan, St. Janlaan, Arevenlaan en Onder de Wieken.

De buurtvereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 40175431.
Secretariaat: St. Janlaan 33, 6093GL Heythuysen.
Bankrekening: NL21 RABO 0122 2176 40 t.n.v. Buurtvereniging St. Antonius, Brouwerslaan 30, 6093 GG Heythuysen.
De contributie bedraagt 10 euro per gezin per jaar (2016). De contributie wordt in maart/april persoonlijk opgehaald. Ook is er de mogelijkheid om de contributie over te maken op rekeningnummer NL21 RABO 0122 2176 40 t.n.v. Buurtvereniging St. Antonius o.v.v. Contributie, jaartal, naam en adres van het lid.

U kunt zich als nieuw lid aanmelden bij een bestuurslid. Wij verzoeken u bij opgave de geboortejaren van de gezinsleden op te geven i.v.m. de persoonlijke uitnodigingen voor de activiteiten.

facebookpagina buurtvereniging St. Antonius

De buurtvereniging telt 135 leden (gezinnen).
De buurtvereniging neemt deel aan het project 'buurtpreventie'.
Meldingen kunnen worden doorgegeven aan de coördinator Herman Scholtens, tel. 0475-492047.

2019  St. Antoniusbuurt   
Designed By van Rijt automatisering